Διαγωνισμός Λογότυπου S.U.C.RE. - Απόφαση αποτελέσματος

Τα μέλη της Επιτροπής για τον Διαγωνισμό λογότυπου για το Πρόγραμμα S.U.C.RE. ευχαριστούν θερμά τους συμμετέχοντες τόσο για την προσπάθειά τους όσο και για τον χρόνο τους και τους ενθαρρύνουν να συνεχίσουν να εργάζονται για παρόμοιους σκοπούς.

Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν τα εξής:

1.      Όλες οι προτάσεις τηρούν τις τυπικές προδιαγραφές όπως αυτές ανακοινώθηκαν στην Πρόσκληση (επισυνάπτεται στο παρόν)

2.      Οι προτάσεις δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της θεματικής του Προγράμματος όπως αυτή περιγράφεται στην Πρόσκληση και όπως προκύπτει από το σκεπτικό των προτάσεων

3.      Η συμμετοχή στον διαγωνισμό υπήρξε ιδιαίτερα χαμηλή

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και ειδικά τα σημεία 2 και 3 καθώς και το ότι ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 2/11/2016  με καταληκτική ημερομηνία 30/11/2016 και παράταση μέχρι και 23/12/2016 προκειμένου να υπάρξουν περισσότερες συμμετοχές, τα μέλη της επιτροπής έκριναν τον Διαγωνισμό άγονο (δεν έχει επιλεχθεί καμία πρόταση) και συνεπώς δεν υπάρχει κατάταξη προτάσεων και επιλεγμένο δηλωτικό σήμα.  Οι προτάσεις θα παραμείνουν στο αρχείο του Προγράμματος ωστόσο οι φοιτητές, καθώς τα δηλωτικά σήματα δεν θα αξιοποιηθούν από το Πρόγραμμα και το ΑΠΘ, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κατά δική τους βούληση.

Η Επιτροπή:

Δημήτριος Φράγκος, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αθανάσιος Πάλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γεώργιος Καλλίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας