Επικοινωνία

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος & Συντονιστής Προγράμματος

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας - ΑΠΘ
& Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ΑΠΘ

Διοικητική Υποστήριξη

Μαρία Μυλωνά, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - ΑΠΘ

E-mail: sucre@auth.gr

Τηλ: +30 2310 99 5302 

 

   S.U.C.RE. facebook page