Επικοινωνία

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Επιστημονικώς Υπεύθυνος & Συντονιστής Προγράμματος:

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας - ΑΠΘ
& Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ΑΠΘ

Διοικητική υποστήριξη και Πληροφορίες:

Μαρία Μυλωνά

E-mail: sucre@auth.gr / Τηλ: +30 2310 99 8545

 

 

   S.U.C.RE. facebook page