Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.1 09/2016 - 03/2017

Παρακάτω θα βρείτε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του S.U.C.RE. για τους 6 πρώτους μήνες (Σεπτέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017) υλοποίησής του.