Σύμπραξη

 

Συντονιστής και Εταίροι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (Συντονιστής)

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, Ολλανδία
Πανεπιστημίο Κολωνίας, Γερμανία
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα

Επίβλεψη Προγράμματος

Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικών και Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας - ΑΠΘ

Επ. Υπεύθυνος &
Συντονιστής Προγράμματος

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας και Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Συντονιστής του Intellectual Output 4:
Ιωάννα Μπίμπου, Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής και Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Αφροδίτη Μπάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας 
Λία Φίγγου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας 
Βασίλειος Μπαρκούκης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επίστημης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
 

Συντονιστής του Intellectual Output 5:
Άννα-Μαρία Κώνστα, Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής
Δωροθέα Καπουκρανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιατρικής
 

Συμμετοχή στο Intellectual Output 1:
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Έλενα Κουτούση, Προϊσταμένη του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Νάσια Κουτσιλιέρη, Γραμματεία του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
 

Συμμετοχή στα Intellectual Outputs 1, 2 και 3:
Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ελευθερία-Σοφία Γωνίδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας και Πρόεδρος της Επιροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Ιωάννα Γεωργιάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
Άμστερνταμ

Συντονιστής Intellectual Output 3:
Marinus Kool, Διεθνές Γραφείο Πανεπιστημίου, Συντονιστής του Προγράμματος "Academic Freedom"
Kees Smit, Διεθνές Γραφείο Πανεπιστημίου

Πανεπιστήμιο Κολωνίας

Συντονιστής των Intellectual Outputs 1 και 2:
Susanne Preuschoff, Προϊσταμένη του Τμήματος “Διεθνείς Φοιτητές”
Mariana Arjona Soberón, Συντονίστρια Διεθνών Συνεργασιών, Προγραμμάτων και Καινοτομίας
Lena Reuter, Συντονίστρια του Προγράμματος S.U.C.RE. για το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας

Ελληνικό Συμβούλιο για
τους Πρόσφυγες

Συμμετοχή στα Intellectual Outputs 1, 4 και 5:
Πέννη Σέργη
, Τομέας Προγραμμάτων
Ελένη Κουτσουράκη, Νομικός
Δημήτριος Βουτυράκης, Κοινωνικός Λειτουργός