Επικοινωνία

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Επ. Υπεύθυνος & Συντονιστής Προγράμματος:

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας - ΑΠΘ
& Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ΑΠΘ

Μαλαμάτη Τσαπουτζόγλου, Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό στο Τμήμα Ψυχολογίας - ΑΠΘ

Πληροφορίες: sucre@auth.gr +30 2310 99 8545 +30 2310 99 7332

 

     S.U.C.RE. facebook page