Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Το Πρόγραμμα S.U.C.RE.,  στο πλαίσιο των ΙΟ4 και ΙΟ5, στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί καταλλήλως από εκπαιδευτές και ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να διευκολύνει την ομαλή ένταξη των προσφύγων φοιτητών και ακαδημαϊκών στην Ανώτατη Εκπαίδευση στις χώρες υποδοχής.

Όλα τα μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό είναι online και προσβάσιμα στην ενότητα Πνευματικά Προϊόντα.