«Ενσωμάτωση Προσφύγων στην Ανώτερη Εκπαίδευση και στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Καλές Πρακτικές» Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος S.U.C.RE.: Supporting University Community pathways for REfugees-migrants

Tην Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα SUCRE: Supporting University Community pathways for REfugees-migrants σε  ημερίδα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Πρόγραμμα S.U.C.RE χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συντονιστή το ΑΠΘ. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης:  το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Universität zu Köln), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Vrije Universeteit Amsterdam) καθώς και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Greek Council for Refugees). Πρόκειται για μια διετή Στρατηγική Σύμπραξη (Strategic Partnership) στη Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) της Ανώτατης Εκπαίδευσης και εστιάζεται στην ανταπόκριση των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στις ακαδημαϊκές ανάγκες των προσφύγων/μεταναστών φοιτητών και ακαδημαϊκών και στην προώθηση καλών πρακτικών για την ενσωμάτωση και υποστήριξή τους στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Εστιάζεται, επίσης, στην ψυχοκοινωνική ένταξη/υποστήριξη των προσφύγων/μεταναστών, καθώς και στην επαρκή ενημέρωσή τους σε θέματα υγείας και δικαίου κατά την είσοδό τους ή/και παραμονή τους στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής

Στην ημερίδα που έχει ως θέμα: «Ενσωμάτωση Προσφύγων στην Ανώτερη Εκπαίδευση και στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Καλές Πρακτικές», θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι ΜΚΟ, εργαζόμενοι με πρόσφυγες, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφυγες φοιτητές/ακαδημαϊκοί με στόχο την προώθηση αποτελεσματικών τρόπων για την ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών στην Ανώτερη Εκπαίδευση και στην κοινωνία.

Για εγγραφές δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://sucre.auth.gr/en/finalmultiplierevent/registration

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανή μετάδοση της Ημερίδας στο https://www.auth.gr/video/25838