Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετακινούμενους πληθυσμούς

Η επιστημονική διημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου: "Eπείγουσα βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην ελληνική επικράτεια". Το έργο χρηματοδοτείται στο 100% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (επείγοντα μέτρα) της ΕΕ-ISF Borders and Visa EMAS - Emergency Assistance, και υλοποιείται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με του Γιατρούς του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/195706024249290/