Συνέδριο, Malmö - Refugees' impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion in the light of increased migration

Το Σουηδικό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Σουηδικό Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας, σε συνεργασία με το Πανεπίστημιο του Malmö οργανώνει συνέδριο με θέμα: Recognition of Prior Learning, inclusion and alternative routes to higher education in light of increased migration. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Malmö, Σουηδία στις 12 και 13 Ιουνίου 2017.

Πληροφορίες: https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/