Διατομεακό Θεματικό Σεμινάριο - «Κοινές ευρωπαϊκές στρατηγικές για μια συνεκτική συμμετοχή των μεταναστών, των νεαρών μεταναστών, των αιτούντων άσυλο καθώς και των προσφύγων στο πρόγραμμα Erasmus+», Ρώμη 15-17/5/2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ανακοινώνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε διατομεακό θεματικό σεμινάριο που διοργανώνουν οι 3 Ιταλικές Εθνικές Μονάδες Erasmus+ κατά το χρονικό διάστημα 15 – 17 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο των Διεθνικών Συναντήσεων Συνεργασίας του Προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities/TCAs). Στόχος του σεμιναρίου με τίτλο «Κοινές ευρωπαϊκές στρατηγικές για μια συνεκτική συμμετοχή των μεταναστών, των νεαρών μεταναστών, των αιτούντων άσυλο καθώς και των προσφύγων στο πρόγραμμα Erasmus+» - “ European shared strategies to put in place a coherent involvement of migrants, youth migrants, asylum seekers and refugees in Erasmus+” είναι η ανταλλαγή εργαλείων, πρακτικών και μεθόδων, προκειμένου να προωθηθεί η δικτύωση μεταξύ των οργανισμών που ενδιαφέρονται για το Erasmus+ και να ενισχυθεί η αξία της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, των νέων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς από τους τομείς της Σχολικής εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε φορείς που εργάζονται με μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 15 – 17 Μαΐου 2017, Ρώμη, Ιταλία

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 6 (2 ανά τομέα)

Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 400 ευρώ

Κόστος εγγραφής : -

Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική

Τομείς ενδιαφέροντος: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Σχολική Εκπαίδευση

Η Ιταλική Εθνική Μονάδα- Youth Agenzia Nazionale Giovani National Agency θα καλύψει το κόστος των συμμετεχόντων (τοποθεσία διεξαγωγής σεμιναρίου και τα γεύματα κατά τη διάρκεια) καθώς και την διαμονή για 2 βράδια (check-in 15 Μαΐου – check-out 17 Μαΐου) για όλους τους συμμετέχοντες. Οι δαπάνες ταξιδίου για έξι (6) συμμετέχοντες καλύπτονται από την Ελληνική Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ σε ποσοστό 95%, ενώ σε ποσοστό 5% οι δαπάνες θα καλυφθούν από ιδίους πόρους των συμμετεχόντων.