EUA's Refugees Welcome Map

Το S.U.C.RE. και το Αριστότελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο EUA's Refugees Welcome Map

Το European University Association with the Refugees Welcome Map έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να καταγράψει τη δέσμευση των Ανώτατων Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης στην υποστήριξη των προσφύγων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.eua.be/activities-services/eua-campaigns/refugees-welcome-map 

Το S.U.C.RE. στο Refugees Welcome Map: http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/48