Η Ε.Ε. παρουσιάζει πρακτικό εγχειρίδιο για χρηματοδότηση με θέμα την ενσωμάτωση μεταναστών

Με αφορμή τα λειτουργικά μαθήματα του πρόσφατου παρελθόντος, το «Πρακτικό Εγχειρίδιο χρήσης των κονδυλίων της Ε.Ε. για την ενσωμάτωση των ατόμων με μεταναστευτικό παρελθόν» έχει στόχο να στηρίξει τις εθνικές και περιφερειακές χρηματοδοτικές αρχές στην ενίσχυση συνεργειών μεταξύ των κονδυλίων της Ε.Ε. υπό κοινή διεύθυνση κατά την εφαρμογή πολιτικών ενσωμάτωσης μέσω παρεμβάσεων οι οποίες βάζουν τις ανάγκες των τελικών παραληπτών στο κέντρο της στήριξης. Με στόχο να βοηθήσει περαιτέρω τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, το εγχειρίδιο εντοπίζει περιοχές στις οποίες άτομα με μεταναστευτικό παρελθόν θεωρούνται να αντιμετωπίζουν τις πιο πιεστικές και οξείες προκλήσεις. Αντιμετωπίζονται μέσα από σενάρια αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση, την εκπαίδευση, την στέγαση, την διαδικασία υποδοχής και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες κορμού.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι, εκτός από πληροφορίες, συμπεριλαμβάνουν και τον επισυναπτόενο οδηγό για κάθε ενδιαφερόμενο:

http://europedirect.eliamep.gr/ensomatosi-metanaston-epitropi-parousiazi...

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2...