Παγκόσμιο Συνέδριο 2018 του Scholars at Risk Network

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συντονιστής του προγράμματος S.U.C.RE., συμμετέχει μαζί με τους εταίρους από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, στο Παγκόσμιο Συνέδριο 2018 του Scholars at Risk Network. Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου μεταξύ 23-26 Απριλίου.  Το θέμα του Συνεδρίου είναι "Το Πανεπιστήμιο και το Μέλλον της Δημοκρατίας".

Το Scholars at Risk Network προστατεύει ακαδημαϊκούς -- των οποίων η ζωή, η ελευθερία και η ευημερία βρίσκεται σε κίνδυνο -- μέσω οργάνωσης προσωρινών θέσεων διδασκαλίας και έρευνας σε Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δίκτυο αυτό ή και αλλού.  Επίσης τους παρέχει συβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

https://www.scholarsatrisk.org/ 

https://con-gressa.de/avh-psi/