Πνευματικά Προϊόντα 5 - Αποτελέσματα: Υποστήριξη προσφύγων/μεταναστών σε θέματα υγείας και δικαίου

Υποστήριξη σε θέματα δικαίου
Το σχετικό υλικό Αποτελείται από έξι μέρη:
Μέρος Ι: Χρήσιμοι ορισμοί για θέματα προσφυγικού δικαίου.
Μέρος II: O προσδιορισμός του καθεστώτος του πρόσφυγα.
Μέρος ΙΙΙ: Συνήθεις και ειδικές διαδικασίες ασύλου
Μέρος IV: Tα ελάχιστα πρότυπα συνθηκών υποδοχής
Μέρος V: Διοικητική κράτηση αιτούντων άσυλο
Μέρος VI: Κοινωνική Προστασία Προσφύγων.  Δηλαδή α) οι όροι πρόσβασης στην υγεία στις χώρες AIDA και η εξειδικευμένη μεταχείριση των θυμάτων βασανιστηρίων, β) άλλα θέματα πολιτικής κοινωνικής προστασίας, όπως: το ζήτημα της σύνταξης ανασφάλιστων ενηλίκων, τα αναγνωρισμένα κοινωνικά δικαιώματα των προσφύγων, τα βασικά επιδόματα για τους πρόσφυγες, και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, και τέλος γ) πιο συγκεκριμένα θέματα πολιτικής για την κοινωνική προστασία, όπως το επίδομα αναπηρίας και το επίδομα για ασυνόδευτους ανηλίκους.

Υποστήριξη σε θέματα Υγείας
To σχετικό υλικό περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θέματα πρώτων βοηθειών (λιποθυμία, αιμορραγία, έγκαυμα, πνιγμός, πνιγμονή) και συνοδεύεται από βοηθητικά βίντεο και εγχειρίδια. Επίσης αναλύεται η  CPR KΑΡΠΑ (θέση ανάνηψης, τρόποι μεταφοράς θύματος κλπ). Δίνονται οδηγίες για Κανόνες υγιεινής σε χώρους μαζικής  συμβίωσης (οδηγίες πλυσίματος  χεριών, συντήρηση τροφίμων) και για προφύλαξη - αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην καθημερινότητα (προστασία από σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα). Τέλος αναλύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κανονισμός παροχής υγείας, η Δομή ιατρικών μονάδων στην χώρα μας και πρόσβαση σε αυτές. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού και στη σημασία του εμβολιασμού για την προστασία της υγείας. Στο υλικό γίνεται αναφορά και στην ιδιαίτερη προσέγγιση που χρειάζεται σε θέματα υγείας λόγω πολιτισμικών διαφορών.