Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.1 09/2016 - 03/2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ενημερωτικό δελτίο του S.U.C.RE. για τους πρώτους 6 μήνες υλοποίησής του (Σεπτέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017)

http://sucre.auth.gr/el/newsletters